Головна Комбінат Новини Акціонерам Продукція Послуги Контакти EN RU


Природоохоронна работа

Запоріжабразив - Природоохоронна работаПідприємство планово впроваджує реконструкцію аспіраційного устаткування с заміною різних систем пиловловлення на сучасне обладнання із застосуванням найбільш ефективних установок з тканинною фільтрацією (рукавні та картриджні фільтри). Виконання заходів проводиться поетапно в умовах діючого виробництва. Впровадження тканинної фільтрації на газоочисних апаратах дозволяє:
- виключити використання води на пиловловлювачах та, як наслідок, позбавитись шламових стоків;
- збільшити ступінь уловлення пилу видаленого від технологічного обладнання та знизити її викид в навколишнє середовище;
- збільшити обсяги повторного використання вловленого пилу у абразивному виробництві.
Так у виробництвах отримання та обробки абразивних матеріалів вже впроваджено 82 апарата з тканинною фільтрацією на 25 аспіраційних установках.
Ключовим проектом стала модернізація газоочисного обладнання за печами плавлення електрокорунду нормального цеху №2. Змонтоване за печами газоочисне обладнання у комплекті з картриджними фільтрами дозволило скоротити вміст пилу у викидах більш ніж у 3 рази. Вартість реалізації проекту склала 22 млн. грн.


Абразивне виробництво використовує на виробничі потреби технічну воду з р.Дніпро, а для питомих потреб – питну воду.
Всі зливові та шламові стічні води з території підприємства поступають на загальнокомбінатовські очисні споруди, після яких очищена вода використовується для поповнення замкнутого водоциклу підприємства або у технологічних процесах і тільки частково, відводиться у річку Мокра Московка, та далі у річку Дніпро.

На підприємстві організований екологічний підрозділ до складу якого входить природоохоронна лабораторія.
Лабораторія оснащена необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом та має відповідні документи на виконання необхідних вимірів.
Робота всіх природоохоронних об’єктів постійно контролюється екологічною службою комбінату.
ПрАТ «Запоріжабразив» забезпечує проведення регулярного моніторингу викидів та скидів забруднюючих речовин від технологічного обладнання та в зоні впливу підприємства.
Отримані результати аналізуються та доводяться до відома усім керівникам підрозділів та, у разі надходження запиту, направляються усім зацікавленим особам і організаціям.

До недавнього часу відходи абразивного виробництва вивозились на полігон промислових відходів на захоронення.
У теперішній час ПрАТ «Запоріжабразив» реалізує стратегію з максимального залучення у виробництво матеріалів які мають ресурсну цінність.
Для цього на всіх дільницях підприємства організовані умови для роздільного збирання відходів.
Небезпечні відходи зберігаються у спеціально відведених, обладнаних місцях та передаються на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії.


ПрАТ «Запоріжабразив» системно впорядковує територію підприємства та свою санітарно-захисну зону, висаджує нові зелені насадження, проводе постійний нагляд за ними (полив, обрізку) і проводить покіс трави та карантинних рослин.
Площа зелених насаджень складає 30% від території проммайданчика підприємства.
Працівники комбінату регулярно приймають активну участь в суботниках з прибирання закріплених за підприємством територій і в міських екологічних акціях.Організацію надання усім зацікавленим особам інформації стосовно питань екології (звернення, скарги) покладено на начальника управління охорони навколишнього середовища підприємства Якуш Ларису Сергіївну.
Приймання скарг, побажань та інформаційних запитів, стосовно екології підприємства здійснюється у робочий час по наступним каналам комунікацій:
• адреса електронної пошти: (uoos1@abrasive.zp.ua)
• поштова адреса підприємства: 69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44.
• телефон для звернення: (061)287-67-17
Усі звернення громадян будуть розглянуті і по кожному зверненню надані відповіді.


Атмосферне повітря

Дозвіл №2310137500-0344 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
Термін дії - 17.08.2025р.

Дозвіл №2324210100-15 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (виробництво у м. Пологи)
Термін дії - безстроково

Дозвіл №2322188600-48 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (бокситна база) безстроково
Термін дії - безстроково

Вода

Дозвіл на спеціальне водокористування №502/ЗП/49д-21
Термін дії - 09.01.2025р.
Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"
вул. Олексія Поради, 44, Запоріжжя, 69600, Україна
www.abrasive.zp.ua