Головна Комбінат Новини Акціонерам Продукція Послуги Контакти EN RU


Документи для акціонерів


2021

Особлива iнформацiя (Вiдомостi про прийняття рiшення про пoпереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв) емiтента (дата розмiщення - 29.04.2021 р.)
ZAK_Doc_2021_04_29_001.docx . КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис) ZAK_Doc_2021_04_29_001.docx.p7s
report.xml . КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис) report.xml.p7s

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дата розміщення - 22.02.2021 р.)
ZAK_Doc_2021_02_22_001.docx . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2021_02_22_001.docx.p7s
report.xml . КЕП (кваліфікований електронний підпис) report.xml.p7s


Документи дистанційних річних загальних зборів акціонерів 26 квітня 2021 року

Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 30.04.2021 року).
ZAK_Protokol_DZZA.pdf . КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис) ZAK_Protokol_DZZA_2021.pdf.p7s
ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf . КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис) ZAK_Protokoly_pidsumky2021.pdf.p7s

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 20.04.2021 (дата розмiщення - 22 квiтня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_04_22_001.doc . КЕП ZAK_Doc_2021_04_22_001.doc.p7s

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах (дата розміщення - 14 квітня 2021 року).
ZAK_04_Buleten_20210426s.doc . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_04_Buleten_20210426s.doc.p7s
ZAK_04_Buleten_20210426.pdf . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_04_Buleten_20210426.pdf.p7s

Повiдомлення про проведення 26.04.2021 р. дистанцiйних загальних зборiв (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_001.doc . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2021_03_25_001.doc.p7s

Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_003.doc . КЕП ZAK_Doc_2021_03_25_003.doc.p7s

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 15.03.2021 (дата розміщення - 25 березня 2021 року)
ZAK_Doc_2021_03_25_002.doc . КЕП ZAK_Doc_2021_03_25_002.doc.p7s


Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк (дата розмiщення - 29.04.2021 р.)
REPORT_00222226_2020.docx . ЕЦП REPORT_00222226_2020.docx.p7s
report.xml . ЕЦП report.xml.p7s2020

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента від 13.10.2020 р. (дата розміщення - 15.10.2020 р.)
ZAK_Doc_2020_10_15_001.docx . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2020_10_15_001.docx.p7s
report.xml . КЕП (кваліфікований електронний підпис) report.xml.p7s


Документи дистанційних річних загальних зборів акціонерів 16 липня 2020 року

Повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення (дата розміщення - 23.07.2020 року).
ZAK_Protokol_DZZA.pdf . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Protokol_DZZA.pdf.p7s
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf.p7s

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дата розміщення - 21.07.2020 р.)
ZAK_Doc_2020_07_21_001.docx . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2020_07_21_001.docx.p7s
report.xml . КЕП (кваліфікований електронний підпис) report.xml.p7s

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 10.07.2020 (дата розміщення - 15 липня 2020 року)
ZAK_Doc_2020_07_15_001.doc . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2020_07_15_001.doc.p7s

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах (дата розміщення - 03 липня 2020 року).
ZAK_04_BuletenDZZA.doc . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_04_BuletenDZZA.doc.p7s
ZAK_04_BuletenDZZA.pdf . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_04_BuletenDZZA.pdf.p7s

Повiдомлення про проведення 16.07.2020 р. дистанцiйних загальних зборiв (дата розміщення - 12 червня 2020 року)
ZAK_Doc_2020_06_12_001.doc . КЕП (кваліфікований електронний підпис) ZAK_Doc_2020_06_12_001.doc.p7s

Перелiк документiв акцiонера (представника) для участi у дистанцiйних загальних зборах (дата розміщення - 12 червня 2020 року)
ZAK_Doc_2020_06_12_003.doc . КЕП ZAK_Doc_2020_06_12_003.doc.p7s

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 09.06.2020 (дата розміщення - 12 червня 2020 року)
ZAK_Doc_2020_06_12_002.doc . КЕП ZAK_Doc_2020_06_12_002.doc.p7s


Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (дата розміщення - 29.04.2020 р.)
REPORT_00222226_2019.docx . ЕЦП REPORT_00222226_2019.docx.p7s
report.xml . ЕЦП report.xml.p7s


Документи річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року

Повідомлення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23 квітня 2020 року
ZAK_Doc_2020_04_21_001.doc . ЕЦП ZAK_Doc_2020_04_21_001.doc.p7s

Оголошення про річні загальні збори акціонерів 23 квітня 2020 року
ZAK_Doc_2020_03_19_001.doc . ЕЦП ZAK_Doc_2020_03_19_001.doc.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності від 28.02.2020 р. (дата розміщення - 28.02.2020 р.)
ZAK_Doc_2020_02_28_001.docx . ЕЦП ZAK_Doc_2020_02_28_001.docx.p7s


2019

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента від 14.08.2019 р. (дата розміщення - 15.08.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_08_15_001.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_08_15_001.pdf.p7s

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента від 13.08.2019 р. (дата розміщення - 14.08.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_08_14_001.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_08_14_001.pdf.p7s

Особлива інформація (відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення) емітента від 09.08.2019 р. (дата розміщення - 12.08.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_08_12_001.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_08_12_001.pdf.p7s

Особлива інформація (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій) емітента від 09.08.2019 р. (дата розміщення - 12.08.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_08_12_002.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_08_12_002.pdf.p7s

Особлива інформація (відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій) емітента від 09.08.2019 р. (дата розміщення - 12.08.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_08_12_003.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_08_12_003.pdf.p7s


Документи річних загальних зборів акціонерів 20 червня 2019 року

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного (дата розміщення - 25.06.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_06_25_002.rtf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_06_25_002.rtf.p7s

Особлива інформація емітента (повідомлення про суттєві події) від 20.06.2019 р. (дата розміщення - 25.06.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_06_25_001.rtf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_06_25_001.rtf.p7s

Особлива інформація емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) від 20.06.2019 р. (дата розміщення - 21.06.2019 р.)
ZAK_Vidomosti_2019-06-21_001.pdf . ЕЦП ZAK_Vidomosti_2019-06-21_001.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" станом на 13.06.2019 року (дата розміщення - 19.06.2019 р.)
ZAK_Doc_2019-06-19_001.doc . ЕЦП ZAK_Doc_2019-06-19_001.doc.p7s

Оголошення про річні загальні збори акціонерів 20 червня 2019 року
ZAK_Povidomlennya_2019-05-20_001.doc . ЕЦП ZAK_Povidomlennya_2019-05-20_001.doc.p7s

Доповнення до оголошення про річні загальні збори акціонерів 20 червня 2019 року
ZAK_Dopovnennya_2019-05-20_002.doc . ЕЦП ZAK_Dopovnennya_2019-05-20_002.doc.p7sОсоблива інформація емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) від 03.06.2019 р. (дата розміщення - 04.06.2019 р.)
ZAK_Vidomosti_2019-06-04_001.doc . ЕЦП ZAK_Vidomosti_2019-06-04_001.doc.p7sДокументи позачергових загальних зборів акціонерів 11 квітня 2019 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (дата розміщення - 25.04.2019 р.)
ZAK_Richna_informatsiya_za_2018_rik.doc . ЕЦП ZAK_Richna_informatsiya_za_2018_rik.doc.p7s

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного (дата розміщення - 18.04.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_04_18_001.rtf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_04_18_001.rtf.p7s

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента (дата розміщення - 12.04.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_04_12_001.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_04_12_001.pdf.p7s

Особлива інформація (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.) емітента (дата розміщення - 10.04.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_04_10_002.pdf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_04_10_002.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" станом на 05.04.2019 року (дата розміщення - 10.04.2019 р.)
ZAK_Doc_2019_04_10_001.rtf . ЕЦП ZAK_Doc_2019_04_10_001.rtf.p7s

Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів 11 квітня 2019 року
ZAK_Povidomlennya_2019-03-26_001.doc . ЕЦП ZAK_Povidomlennya_2019-03-26_001.doc.p7s


2018

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (дата розміщення - 12.12.2018 р.)
ZAK_Povidomlennya_2018_12_12_001.rtf

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 11.10.2018 р. (дата розміщення - 16.10.2018 р.)
Doc_2018_10_16_001.pdf


Документи позачергових загальних зборів акціонерів 15 серпня 2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2018 р. (дата розміщення - 04.05.2018 р.)
ZAK_Vidomosti_2018-05-04_002.pdf

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного (публікація 21.08.2018)
Doc_2018_08_21_001.rtf
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу (публікація 20.08.2018)
Doc_2018_08_20_001.rtf
Додаткова інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів 2018 року (публікація 14.08.2018)
Doc_2018_08_14_001.rtf

Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів 2018 року
Doc_2018_07_06_001.rtf


Документи річних загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2018 р. (дата розміщення - 04.05.2018 р.)
ZAK_Vidomosti_2018-05-04_002.pdf

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 26.04.2018 р. (дата розміщення - 04.05.2018 р.)
ZAK_Vidomosti_2018-05-04_001.pdf

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного (дата розміщення - 03.05.2018 р.)
ZAK_Doc_2018-05-03_001.rtf
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів 2018 року (публікація 25.04.2018)
Doc_2018_04_25_001.rtf
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (публікація 19.04.2018)
PDF Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (350 Кб)
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальні збори акціонерів 2018 року (дата розміщення - 12.04.2018 р.)
ZAK_Doc_2018-04-13_002.rtf
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів 2018 року
Doc_2018_03_22_002.rtf
Оголошення про загальні збори акціонерів 2018 року
Doc_2018_03_22_001.rtf2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 21.08.2017 р. (дата розміщення - 28.08.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-08-21_001.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 15.06.2017 р. (дата розміщення - 20.06.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-06-20_001.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 01.06.2017 р. (дата розміщення - 07.06.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-06-07_001.pdf

Відомості про зміну типу акціонерного товариства від 03.05.2017 р. (дата розміщення - 12.05.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-05-12_001.pdf

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.04.2017 р. (дата розміщення - 04.05.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-05-04_002.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2017 р. (дата розміщення - 04.05.2017 р.)
ZAK_Vidomosti_2017-05-04_001.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 19.04.2017 р. (дата розміщення - 24.04.2017 р.)
Doc_2017_04_24_001.rtf


Документи річних загальних зборів акціонерів 27 квітня 2017 року

Протокол №20 загальних зборів 2017 року (публікація 10.05.2017) - 27.04.2017 р.
PDF Протокол загальних зборів 2017 року (2,6 Мб)

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
ZAK_Pidsumki_golosuvannya_2017-04-27.rtf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (публікація 27.04.2017)
PDF Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (350 Кб)

Оголошення про річні загальні збори акціонерів 2017 року
Doc_2017_03_24_001.rtf


Документи позачергових загальних зборів акціонерів 31 березня 2017 року

Протокол №19 позачергових загальних зборів 2017 року (публікація 13.04.2017) - 31.03.2017 р.
PDF Протокол позачергових загальних зборів 2017 року (1,6 Мб)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента від 31.03.2017 р. (дата розміщення - 05.04.2017 р.)
Doc_2017_04_05_001.rtf

Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів 2017 року
Doc_2017_03_10_001.rtf

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
ZAK_Pidsumki_golosuvannya_2017-03-31.rtf


2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 30.08.2016 р. (дата розміщення - 02.09.2016 р.)
Doc_2016_09_02_001.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.07.2016 р. (дата розміщення - 02.08.2016 р.)
Doc_2016_08_02_001.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 24.06.2016 р. (дата розміщення - 01.07.2016 р.)
Doc_2016_07_01_001.rtf

Документи загальних зборів акціонерів 07 квітня 2016 року

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. - 15.04.2016 р.
PDF Акт ревизии ФХД за 2015 год (400 Кб)
Протокол №18 загальних зборів 2016 року (публікація 15.04.2015) - 07.04.2016 р.
PDF Протокол загальних зборів 2016 року (1,6 Мб)
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
ZAK_Pidsumki_golosuvannya_2016.rtf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (публікація 12.04.2016)
PDF Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (400 Кб)
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) (дата розміщення - 12.04.2016 р.)
PDF Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) (600 Кб)

Оголошення про загальні збори акціонерів 2016 року
Doc_2016_02_26_001.rtf2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 18.12.2015р. (дата розміщення - 24.12.2015р.)
Doc_2015_12_24_001.pdf

Документи загальних зборів акціонерів 09 квітня 2015 року

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. - 09.04.2015 р.
PDF Акт ревизии ФХД за 2014 год (600 Кб)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (публікація 30.04.2015)
PDF Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (400 Кб)

Підсумки голосування
Doc_2015_04_17_002.rtf

Протокол №17 загальних зборів 2015 року (публікація 17.04.2015) - 09.04.2015 р.
PDF Протокол загальних зборів 2015 року (1,3 Мб)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Doc_2015_04_14_001.pdf
Доповнення до оголошення про загальні збори акціонерів 2015 року
Doc_2015_03_24_001.rtf
Оголошення про загальні збори акціонерів 2015 року
Doc_2015_03_03_001.rtfСтатутні документи ПрАТ "Запоріжабразив"
Статут ПрАТ Запоріжабразив - 27.04.2017 р.
PDF Статут ПАТ Запоріжабразив 2017 р. (6,2 Мб)

Положення про Наглядову раду - 27.04.2017 р.
PDF Положення про Наглядову раду 2017 р. (1 Мб)


Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДПРОУ) - 05.05.2017 р.
PDF Довідка з ЄДПРОУ 2017 р. (300 Кб)
Статутні документи ПАТ "Запоріжабразив"
Статут ПАТ Запоріжабразив - 26.04.2013 р.
PDF Статут ПАТ Запоріжабразив 2013 р. (3,5 Мб)

Положення про правління - 08.04.2011 р.
PDF Положення про правління 2011 р. (600 Кб)

Положення про Наглядову раду - 08.04.2011 р.
PDF Положення про Наглядову раду 2011 р. (1 Мб)

Положення про ревізійну комісію - 08.04.2011 р.
PDF Положення про ревізійну комісію 2011 р. (600 Кб)


Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДПРОУ) - 26.12.2012 р.
PDF Довідка з ЄДПРОУ 2012 р. (300 Кб)

 


Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"
вул. Олексія Поради, 44, Запоріжжя, 69600, Україна
www.abrasive.zp.ua